Počinje li ljubav gdje strast prestaje i što se nalazi u sredini

“Ljubavi, ti vječna tajno svega živog!” pisao je Rumi. Čudesna ljubav pokreće Svemir. Poput velikog je oceana, beskrajna i sveprožimajuća. Sve što postoji kupa se u njenim vodama. Izvor je iz kojeg sve izvire. Vezivno tkivo svemira.

Brkamo li pojmove?

Nije neobično čuti izjavu kako ljudi brkaju ljubav i seks, odnosno da uzavrelu vatru koju osjećaju nazivaju ljubavlju.

Ipak, neobičnije je čuti kako ni o seksu, njegovu značenju, vrijednosti i dubokoj svrsi, ne znaju previše.

Neki baner

Golema je pogreška ljubav i strast suprotstaviti jedno drugom. U svojoj suštini, ljubav i strast su jedno te isto, ali na različitim razinama.

Ukratko, riječ je o osnovnoj vitalnoj sili, životnoj energiji.

Strast predstavlja divlju, rudimentarnu stranu dok je ljubav profinjena. Strast je nagonska, stoga možemo reći da nije osviještena. S druge pak strane, strast koju prati svijest transformira se u ljubav. Dakle, ne može biti problem strast, nagon ili ono što kolokvijalno zovemo upražnjavanjem seksa već nerazumijevanje, neosviještenost dok se to čini. 

Seks je biološka uvjetovanost, dok ljubav ide dublje. Neki bi rekli da je ljubav psihološka, duhovna potreba. Nije psihološka u smislu psihologije jer etimološki riječ psiha dolazi iz grčkog koncepta duše.

Seks može postojati bez ljubavi, dok ljubav može uključivati, ali i ne mora seksualnu dimenziju. 

Seks bez ljubavi prazan je, mehanički čin. Ljubav daje smisao i dubinu jer spaja partnere na dubljem nivou. Samo se kroz ljubav seksualna energija uzdiže i postaje ekstaza, inače je riječ samo o pražnjenju napetosti biološke razine.

Ljubav je vezana za čitavo biće, za dušu drugog. Seks može biti usmjeren na fizičku ljepotu bez prave emocionalne povezanosti. Ljubav ne inzistira na seksu, dok je za seks ljubav samo opcija.

Prava je ljubav nesebična, fokusirana na tuđu dobrobit. Za razliku, seks je sebičan, usmjeren isključivo na vlastito zadovoljstvo. Ljubav omogućuje predanost i povjerenje, što seksu daje višu dimenziju.

Ako postoji seks bez ljubavi, to vodi međusobnom iskorištavanju. Tek kroz sjedinjenje erotskog i duhovnog, kroz ljubav, seks dobiva pravu vrijednost i ljepotu. Ljubav oplemenjuje i uzdiže seksualnost.

Ljubav ili seks?

Ljubav je kreativna, seks reproduktivan. Ljubav rađa nešto novo i jedinstveno, dok je seks usmjeren na preživljavanje vrste.

Ljubav je razvojna, seks stagnirajući. Ljubav vodi ka rastu, seks ostaje na nivou zadovoljavanja nagona. 

Ljubav je slobodna, seks prisilan. Ljubav ne poznaje posesivnost, dok seks može biti motiviran strahom, ljubomorom, potrebom za kontrolom.

Ljubav je cjelovita, seks fragmentaran. Ljubav obuhvata čitavo biće, dok je seks fokusiran na tijelo.

Ljubav je u sadašnjosti, seks usmjeren ka budućnosti. Ljubav uživa u ovom trenutku, seks teži naknadnom i neprestanom ispunjenju.

Ljubav daje bezuvjetno, seks ima skrivene motive. Ljubav ne očekuje ništa zauzvrat, seks misli samo na sebe.

Ljubav oslobađa, seks porobljava. Od ljubavi ti rastu krila, seks se za tren pretvori u ovisnost.

Ljubav je svjesno sjedinjenje duša, a seks nesvjesno spajanje tijela. Ljubav je put ka prosvjetljenju, seks puko zadovoljstvo.

Kako pristupiti seksu?

Seks podrazumijeva ljubav i poštovanje partnera jer je seks bez ljubavi mehaničko trenje koje ostavlja prazninu. Ljubav nudi dubinu i ispunjenje.

Svjesnost i meditativnost pri činu. Dakle, ne robovati nagonima već svjesno i pažljivo upravljati seksualnom energijom. Seksualna aktivnost više treba nalikovati meditaciji.

Trebamo biti cjeloviti i uključiti tijelo, um i dušu u seksualni čin. Ne inzistirati na fizičkom spajanju već na duhovnom.

Njegovanje estetskog. Igra, uživanje, smijeh, a ne ozbiljnost. Seks je proslava života. 

Odsustvo cilja. Seks radi samog čina, a ne težnja ka orgazmu. Bez žurbe i očekivanja.

Prisnost i umjerenost. Nikako ne agresivnost i brzina. Nježnost, lagan ritam, intimnost.

Prirodnost i spontanost. Bez umjetnih stimulansa. Fluidnost i kreativnost.

Obostrana briga o zadovoljstvu. Bez sebičnosti. Davati i primati zadovoljstvo.

Prisustvo i svjesnost. Biti potpuno prisutan s partnerom, ne fantazirati ili, ne daj bože, dosađivati se.

Ljubav prema vlastitom tijelu. Prihvatiti ga i uživati u njemu kao božanskom hramu.

Svrha je uzdizanje seksa iz animalnog čina u svjesnu meditaciju, kroz ljubav, ljepotu i prisustvo. Kad postane spiritualan, seks nas približava čudesnom.

Kako pristupiti ljubavi?

Potpuno se predati, bez rezervi, maski i skrivenih motiva.

Prisutnost i svjesnost trenutka. Biti potpuno ovdje i sada s partnerom, ne misliti na prošlost ili budućnost.

Otvorenost i ranjivost. Srušiti sve ograde i dozvoliti sebi da postaneš potpun.

Voljeti bez očekivanja i želje da se dobije nešto zauzvrat.

Empatija i briga. Nastojati u potpunosti razumjeti i osjetiti partnera.

Autentičnost. Biti svoj, ne glumiti i ne pokušavati impresionirati.

Počinje li ljubav gdje strast prestaje i što se nalazi u sredini

Photo by Foto Pettine on Unsplash

Iskrenost i otvorena komunikacija. Dijeliti autentične misli i osjećanja.

Strpljenje i prihvaćanje. Ne pokušavati promijeniti partnera već ga prihvatiti kakav jest.

Posvećenost rastu. Poticati se međusobno na putu razvoja i sazrijevanja. 

Zajednička meditacija. Dijeliti tišinu, prisustvo i duhovno jedinstvo.

Osjećaj zahvalnosti. Njegovati zahvalnost za dar ljubavi koji primamo.

Radovati se svakom trenutku provedenom s voljenom osobom. 

Ljubav nas povezuje s božanskim u nama, božanskim u drugom. Sakralna je, traži poštovanje, predanost, otvorenost srca kao najviši dar.

Neki baner
No Comments Yet

Comments are closed